Sånglektioner

Är du i början av din karriär och ska söka in till din första eftergymnasiala utbildning? Håller du på att förbereda dig inför en specifik audition eller föreställning? Kanske vill du bara uppdatera din repertoar och arbeta på din teknik? Kontakta Kim för att boka din första lektion - live eller via länk.


  • Jobba på din teknik


  • Bygg repertoar


  • Coachning inför auditions